Privacybeleid Lotte | Van Houten Management & Advies

Lotte | Van Houten respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Lotte | Van Houten heeft een privacypolicy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en sinds 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

Lees meer… (volledige tekst in PDF)