Advies

VRDStap voor stap zijn scholen op weg naar onderwijs 2.0. Het innovatieve vermogen van scholen wordt iedere dag weer opnieuw uitgedaagd. Blended learning is een manier om naar onderwijs 2.0 te komen. Bij veel scholen vormen leraren de voorhoede bij iedere stap in de nieuwe hybride leeromgeving. Leraren weten ook dat het onderwijssysteem van gisteren veel te wensen over laat. Wat goed leraarschap betekent en hoe belangrijk maatwerk voor de leerlingen is dat weten wij allemaal. Succesvolle blended leertrajecten ondersteunen de leraar én leerling en bieden perspectief op persoonlijk maatwerk.

Onderwijs 2.0

Onderwijs 2.0 in een hybride leeromgeving vraagt niet alleen om goed leraarschap, maar ook om optimale ondersteuning en support. Aan het management de mooie taak om condities te scheppen waardoor leraren blended leertrajecten succesvol kunnen begeleiden. Helaas maken veel leraren nog deel uit van een onderwijssysteem waar de rek uit is. Hierdoor verloopt de implementatie van blended leertracten moeizaam waardoor geen hoogtemeters worden gemaakt. Dan is het tijd voor heroriëntatie en het aanpassen van de koers.

T-tekenLotte | Van Houten Management en Advies kan inhoudelijk adviseren, trajecten begeleiden en het management ondersteunen. Er zijn verschillende routes mogelijk, afhankelijk van de leeromgeving en bijbehorende vraagstukken.