Ambities waarmaken

Een school een eigentijds schoolprofiel geven, een team op koers of hoogte brengen, de resultaten en opbrengsten verbeteren, een leeromgeving 2.0 creëren of de basiskwaliteit van het onderwijs op orde krijgen, dat is het terrein van Lotte | Van Houten.

Lotte | Van Houten ondersteunt veranderingsprocessen in scholen. De focus ligt op het adviseren en begeleiden van scholen bij de verschillende stappen van het proces die een school doorloopt op het gebied van eigentijdse schoolontwikkeling, teamvorming en kwaliteitsverbetering.

Er wordt vanuit een integrale benadering gewerkt aan de schoolambities, zodat alle geledingen in beweging komen en het beste van zichzelf kunnen geven.  Ieder traject wordt gestart met een scherp analyse van het vraagstuk en een helder zicht op de kernopdracht.

Lotte | Van Houten Management & Advies is voor de volgende trajecten inzetbaar:

T-tekenInterim-  en co-management bij team- en schoolontwikkeling waar het nodig is om snel hoogtemeters te maken.

T-tekenAdvisering over veranderprocessen en onderwijskundige innovatieprojecten waaronder de implementatie van onderwijs 2.0.

T-tekenAdvisering bij kwaliteitsverbeterprojecten in de school die vaak complex, moeilijk, of tijdrovend zijn.

T-tekenCoaching leidinggevenden bij strategische planvorming en doorvertaling van visie naar onderwijskundige praktijk.