Ambities waarmaken

Een school een eigentijds schoolprofiel geven, een team op koers of hoogte brengen, de resultaten en opbrengsten verbeteren, een leeromgeving 2.0 creëren of de basis op orde krijgen, met grote regelmaat wordt aan schoolleiders gevraagd deze ambities waar te maken.
De gewenste doelen staan helder voor ogen, maar we zien ook dat het onderwijskundige landschap vaak weerbarstig is. Menig traject gaat langs vele dalen en soms halen we de top. Het lijkt dikwijls of je onderweg bent op verschillende bergen of misschien wel continu onderweg bent op dezelfde berg.
Wél wordt vaak in korte tijd een oplossing of resultaat verwacht. Als schoolleider kom je ook een T-splitsing regelmatig tegen. Feit is ook dat je niet de noord- én de zuidroute kunt nemen.

Op expeditie zijn in de bergen en de scholen, dat stukje topsport, dat is het terrein van Lotte | Van Houten.

Lotte | Van Houten Management & Advies ondersteunt scholen om een concreet of ambitieus doel te bereiken. Voor de volgende trajecten inzetbaar:

T-tekenInterim management in de functie van directeur of afdelingsleider bij tijdelijke vervanging of onderwijskundig verandertraject.

T-tekenCo-management bij team- en schoolontwikkeling waar het nodig is om snel hoogtemeters te maken.

T-tekenAdvisering over veranderprocessen en onderwijskundige innovatieprojecten waaronder de implementatie van onderwijs 2.0.

T-tekenAdvisering bij kwaliteitsverbeterprojecten in de school die vaak complex, moeilijk, of tijdrovend zijn.

T-tekenCoaching leidinggevenden bij strategische planvorming en doorvertaling van visie naar onderwijskundige praktijk.