Interim

Mijn aanpak voor interim management is gebaseerd op het principe van het maken van een bergtocht. Prestaties maak je nooit alleen waar: in de bergen is teamwork cruciaal en vooral stap voor stap maak je gedeelde ambities waar. Voorafgaand aan de start van een expeditie is het van grote meerwaarde om gezichtspunten uit te wisselen. Samen de top bereiken lukt immers niet als je ieder op je eigen berg klimt.

Werkwijze

Na een gedegen voorbereiding volgt de analyse en het plan van aanpak. Ik deel de route naar passende innovaties of duurzame veranderingen in in korte trajecten. De trajecten staan onderling in verbinding en zijn goed te belopen voor de school of een specifiek team. Vergezichten en inspanningen wisselen elkaar onderweg af. Communicatie op basis van openheid en timing is een must voor een goede sfeer en daarmee voor goede resultaten. Ik zet het volledige potentieel – mensen en middelen – zo veel mogelijk in en samenwerking is een belangrijk gegeven. Samenspel in het team zorgt er immers voor dat verschillen overbrugbaar en doelen bereikbaar zijn.

Integrale benadering

Ik kies ook veelal voor een integrale benadering in overleg met de opdrachtgever. Kennis en ervaring met bedrijfsvoering is een vanzelfsprekendheid. Afhankelijk van de interim-opdracht of het schoolvraagstuk maak ik ook gebruik van mijn expertise op het gebied van:

T-tekenHuman Resource Management en individuele Coaching

T-tekenInformatie Technologie en Onderwijskundige toepassingen

T-tekenPublic Relations en Communicatie

T-tekenOnderwijskundige Innovatie en Kwaliteitsverbetering