De volgende ambities heb ik op verschillende scholen waar mogen maken:

Mijlpalen, hoogtemeters en toppen

T-tekenHerontwerp aansprekend schoolprofiel mavo/havo/vwo en succesvolle eigentijdse leerroutes waaronder Havo-kansklas, vwo-Xtra en (pre)Gymnasium.

T-tekenSuccesvolle borging diverse onderwijsprogramma’s kunst, sport , internationalisering en wetenschap, waaronder JEL+ programma, excellentieroute en internationale bouwstenen.

T-tekenSuccesvolle ontwikkeling innovatieprogramma IT en onderwijs (in relatie met gepersonaliseerd leren) en implementatie eerste onderwijskundig medialab VO.

T-tekenImplementatie inductieprogramma in relatie met academische opleidingsschool, schoolopleiders, docentencoaches en startende docenten.

T-tekenGroei en borging marktaandeel van de school (groei vwo en balans instroom mavo/havo/vwo).

T-tekenSterke verbetering kwaliteit passend onderwijs en kwaliteitszorg leerlingbegeleiding inclusief borging maatwerktrajecten en ontwikkeling special class.

T-tekenRealisering van een gezonde schoolbegroting en omslag naar professioneel beheer organisatie.

T-tekenSterke verbetering resultaten in combinatie met ontwikkeling naar opbrengstgerichte cultuur en borging kwaliteitszorgsysteem (in korte tijdspanning).

Trajecten

De afgelopen vijftien jaar heb ik in de functie van schoolleider op het niveau van afdelingsleider tot rector/directeur diverse schoolontwikkelingen succesvol begeleid. Als er iets is dat bergen kan verzetten, dan is dat vertrouwen in eigen kracht en samenspel. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Vaak is er eerst keihard gewerkt aan de basis. Ik houd ervan om een basis te creëren van waaruit je met vertrouwen op pad kan gaan. In een korte tijd het verschil maken.
Die expertise heb ik met name ontwikkeld op drie scholen, met hun eigen trajecten langs dalen en toppen.

Mijn CV en commercieel profiel kunnen worden opgevraagd via het contactformulier.

IMPRESSIES

Met een glimlach kijk ik terug op de volgende ontwikkelingsprocessen in de scholen:

Mooie trajecten

T-tekenTeamontwikkeling, implementatie HRM-beleid, professionalisering en samenwerking schoolleiding.

T-tekenCultuuromslag professioneel denken en handelen MT en versteviging medezeggenschap.

T-tekenVersterking matrixorganisatie en leiderschapsontwikkeling afdelingsleiders en sectieleiders.

T-tekenOntwikkeling van een aansprekend onderwijsprofiel en implementatie schoolplan met bijbehorende leerroutes en onderwijsprogramma’s.

T-tekenInnovatietraject IT en Onderwijs inclusief blended learning en eigentijdse talentontwikkeling.

T-tekenHerontwerp leerroutes, onderwijskundige inzet vwo-Xtra en medialab 2.0 VO.

T-tekenOntwikkeling opbrengstgerichte cultuur en borging kwaliteitszorgsysteem.

T-tekenBasis op orde brengen van bedrijfsvoering en onderwijs inclusief versterking balans organisatiegraad & onderwijs en professioneel beheer organisatie.